UA-69936714-1

درباره ما

درباره دیجی تز  www.digitez.ir  &  www.digitez.com

Digitez چیست؟
دیجی تز  یک فروشگاه  محصولات الکترونیک و آموزشی می باشد که براساس ویژگی های بسیار غنی و کاربردی تلاش دارد که به کمک محققیقن و دانشجویان بیاید. ارایه انواع محصولات مورد نیاز در این حوزه  و مشاوره حجت بهبود مسیر مطالعات و رفع نواقص احتمالی تحقیق  در زمینه های خاص و تخصصی  از اهداف این فروشگاه است. وجود کتب الکترونیک تخصصی، محصولات آموزشی تصویری و صوتی، وبینارهای تخصصی، مشاوره های تخصصی، عرضه نمونه کارها جهت یاد گیری و الگوسازی مطالعات مشابه، تولید ایده های تحقیقاتی و صنعتی، کمک به دسترسی به منابع مختلف علمی و مقالات و گزارشات و ...

بطور خلاصه خدمات فروشگاه شامل:

1.عرضه محصولات الکترونیک تحقیقاتی و آموزشی و صنعتی

2. مشاوره تخصصی در فرایند تحقیقات، آموزش و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، ایده پردازی تحقیقاتی و صنعتی

3. برگزاری رویدادهای تخصصی همانند وبینار و دوره های آموزشی و ...

4. انجام پروژه های عارضه یابی ، تحقیقاتی ، صنعتی و  اقتصادی برای شرکتها و سازمانها